Als je kijkt naar de snelheid van veranderen in onze vastgoed business in vergelijking met andere sectoren is het tempo van innovatie bijna onzichtbaar. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen! Wij innoveren samen met onze partners en relaties en realiseren succesvolle innovaties.

Wij zijn al jaren actief op het kruispunt van vastgoed innovatie, -marketing en -technologie. Wij kennen de kansen en weten de kloof tussen vraag en aanbod met oplossingen te overbruggen. Ons doel is dan ook simpel:

Klantwensen vervullen met de beste oplossingen om de kansen in de veranderende vastgoedmarkt te pakken!

Hoe doen we dat

Wij werken samen met en voor ondernemingen die klaar zijn voor de toekomst. Innovatie is voor hun geen doel maar een leefwijze en hun oplossingen zijn nooit af!

“Door hun brede expertise, frisse kijk op de markt en vernieuwende werkwijze vervullen de real estate innovators onze wensen optimaal met de oplossingen van de aangesloten innovatieve partners”.

Wij zijn een geaccrediteerde expertise – en implementatiepartner van de ondernemingen die wij vertegenwoordigen. Wij kennen de vraag en de context van onze relaties om met de aangeboden innovaties succesvol te worden. Maar wij weten ook hoe wij deze innovatieve oplossingen technisch en businesswise moeten implementeren en wij kunnen organisaties adviseren en begeleiden in de adoptie van de nieuwe technlogie, innovatie of werkwijze.

Wij selecteren onze partners zelf en sluiten geen enkele partnership uit die ons en onze relaties verder kunnen helpen. Alles wat wij doen heeft een kop en een staart en heeft een flexibele infrastructuur. Veilig en in de cloud.

Kost dat?

Een succesvolle opdracht of implementatie levert alle betrokken partijen winst op. In de meeste gevallen wordt daar een eenmalig bedrag voor afgerekend of een licentiemodel voor afgesproken.

Wij hebben daar goede afspraken over gemaakt met de partners die wij vertegenwoordigen. De kosten voor onze dienstverlening zijn dan ook transparant en hebben een aantrekkelijk marktconform tarief op basis van uurtje-factuurtje of fixed fee.

Meteen aan de slag met de realisatie van innovatie? Vraag het REINNO of neem eerst een portie FASTGOOD