Technologie krijgt dezelfde impact op vastgoed als bij de handel, media, reizen en vervoer. Met al die vooruitgang in technologie en de toegenomen innovatieve oplossingen voor vastgoed, wordt het de komende jaren een uitdaging om te groeien! Het is dus de hoogste tijd voor een gezonde portie FASTGOOD van REINNO!

Wat wordt jouw next best thing in real estate?

Na een stevige portie FASTFOOD weet je welke innovaties de beste kansen bieden voor jouw onderneming!

Een portie FASTGOOD bestaat uit 4 onderdelen:

 • 3 stakeholder interviews a 1,5 uur
 • Concept adviesrapport
 • Presentatie
 • Definitief adviesrapport

Wij meten de organisatie door op 4 onderdelen…

 1. Korte en lange termijn strategie
 2. Lopende innovaties
 3. Innovatie kracht
 4. The next big things

…en geven antwoord op de volgende vragen:

 • Welke innovaties zijn relevant voor ons?
 • Waar moeten we mee beginnen?
 • Wat hebben we daarvoor nodig?
 • Hoe krijgen we dat geïmplementeerd?
 • Wie kan ons daar het best mee helpen?
 • Bestaan er al bewezen successen?
 • Wat gaat ons dat kosten?
 • Wanneer kunnen we het hebben?

Onze werkwijze is wat orthodox. Wij houden namelijk niet van tijd verliezen.

Geef ons een concreet verzoek of opdracht en wij maken daar meteen werk van.
Binnen 1 werkweek heb je een concreet voorstel en gaan we na wederzijds akkoord meteen voor je aan de slag!

Voor een smakelijke portie FASTGOOD rekenen we eenmalig € 2.500,- excl. BTW, reis- en verblijfskosten.

Voor een FASTGOOD sessie op maat samen met onze partners, rekenen wij een fair bedrag afhankelijk van de tijd die het kost om de FASTGOOD sessie gedegen voor te bereiden en uit te voeren. Dit gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever.

Plan meteen een sessie FASTGOOD of neem CONTACT met ons op.

Hoe verder na de FASTFOOD sessie?

Als u als opdrachtgever aan de slag wil met de uitvoering en implementatie van de aanbevolen innovaties uit het adviesrapport zal er een verbeterprogramma gestart worden. Daarin worden eerst de zgn. doorbraakprojecten, die worden beschouwd als cruciaal voor het welslagen van het innovatietraject, en de kortcyclische implementatie vanaf de werkvloer gestart.

Een benadering die zowel TOP-DOWN als BOTTOM-UP is geeft de beste garantie voor duurzame innovatie. Die situatie wordt binnen 1 tot 2 jaar bereikt. Daarna is de organisatie zelf in staat om de innovatie die heeft plaatsgevonden verder te ontwikkelen tot een continue verbetering.